1. New fuel for research nuclear reactors has successfully passed tests in USA.
  Belgium, France, South Korea and the USA, has decided to work together to develop a low-enriched, high-density nuclear fuel.
  The uranium-mobilden fuel has greater density than the standard fuel, can be used to replace high enriched fuel in research reactors. [1] [picture]

 2. American nuclear inspectors (NRC) have begun inspection of block two in the “LaSalle Nuclear Generating Station” to investigate the accident that took place in February this year. During the refueling outage , the staff noticed that the high-pressure water injection valve that was supposed to feed the reactor with water in case of emergency was not able to open.

  ““While this equipment failure did not result in an actual safety event, we have a number of questions our team of specialists will seek to answer, including the technical details of the issue, assessing if plant operators fully understand its causes, and determining if the problem could affect other plants using the same valve design,” said NRC Region III Administrator Cynthia D. Pederson. ” [2]

 3. The Japanese government allowed the restart of reactors: Takahama-3 and -4 (830 MW), Genkai-3 and -4 (1 127-MW). Reactors meet the new standards set by the Japanese Nuclear Regulatory Commission, which were set after the Fukushima disaster. [3] [4]

[PL]

 1. Nowe badawcze paliwo do reaktorów jądrowych przeszło pomyślnie część testów.W 2012 roku Belgia, Francja, Korea Południowa oraz USA zdecydowały się na współpracę w zakresie rozwinięcia nisko wzbogaconego paliwa jądrowego o bardzo dużej gęstości.

  Paliwo uranowo-mobildenowe ma większą gęstość od standardowego paliwa, może to być wykorzystane do zastąpienia paliwa wysoko wzbogaconego w reaktorach badawczych.

   

 2. Amerykański dozór jądrowy rozpoczął inspekcję bloku drugiego w “LaSalle Nuclear Generating Station ” w celu sprawdzenia awarii, która miała miejsce w lutym tego roku.

  Podczas przeładunku paliwa pracownicy zauważyli, iż zawór wysokociśnieniowego wtrysku wody, który podczas awarii miał zasilać reaktor wodą, nie otwiera się.
  “Awaria zaworu nie wpływa obecnie na bezpieczeństwo elektrowni, mamy jednak trochę pytań, nasz zespół specjalistów będzie chciał wypytać pracowników elektrowni o detale techniczne oraz chcemy sprawdzić czy operatorzy rozumieją przyczynę zaistnienia problemu. Sprawdzimy czy ta awaria może się również przytrafić w elektrowniach korzystających z zaworów zbudowanych w ten sam sposób” – Administrator Amerykańskiego Dozoru Jądrowego Cynthia D. Pederson

 3. Rząd Japonii zezwolił na wznowienie pracy reaktorów: Takahama-3 i -4 (830MWt), Genkai-3 i -4 (1 127MWt). Reaktory spełniają nowe standardy wyznaczone przez Japoński Dozór Jądrowy, które zostały wyznaczone po awarii w Fukushimie.

Advertisements