In this week: Thermonuclear Experimental Reactor, chinise HTGR.

 

  1. Since August 2015 unit 5 at Bugey NPP (France) has been shutdown. Main reason is possibility to find source of leaks in the reactor containment building’s steel inner lining. ASD (French Nuclear Regulator) said that EDF is authorized to use proposed solutions to find those leak. First leaks from containment were seen during a pressure test carried out in 2011. [1]
  2. Great news from India, new VVER-1000 has entry into commercial operation.  NPP Kudankulam it is place where in closest future we will be able to see 4 VVER reactors. Who don’t want to have a 4000 MWe in electric grid? [2]
  3. Chinise HTGR is slowley fueling with pebble-bed fuel (main picture). HTR-PM is a demonstration project. As you can read in earlier Nuclear News, Chinise has signed many agreements with other countries to promote HTG technology. [3]
  4. Chinese companies are interested in taking over the assets of the bankrupt Westinghouse Electric, which aroused fears of Japan and the United States.
    The United States and Japan have already begun talks on how stop China’s companies to take over technology and strategic infrastructure. [4]
  5. SIMIC has completed the construction of 35 plates that will be used to build ITER.
    To complete the construction requires a further 35 plates, each plate weighs almost 10 tonnes. These boards will be responsible for keeping the conductor in place.  Magnetic field is supposed to have a value of 11.8 T, an impressive result. [5]

[PL]

1. Począwszy od sierpnia 2015 roku, blok Bugey-5 (880 MW, PWR) jest wyłączony. Przyczyną tego jest niemożliwość zlokalizowania wycieku w obudowie bezpieczeństwa reaktora (warstwa stali). Pierwszy przeciek został wykryty podczas testów ciśnieniowych w 2011 roku. Obecnie EDF zaproponował nowe rozwiązania w celu znalezienia przecieków, które zostały zaakceptowane przez Francuski Dozór Jądrowy.

2. W Indiach (Kundankulam) włączono do sieci reaktor WWER – 1000. To już drugi WWER uruchomiony w tej elektrowni, a co najważniejsze, dwa kolejne również mają powstać. Podsumowując, elektrownia z czterema reaktorami WWER – 1000, zasili indyjską elektroenergetykę o ponad 4000 MWe.

3. Rozpoczęto ładowanie paliwa do chińskiego HTGR, reaktor ten ma zacząć pracę jeszcze w tym roku. Przypomnę, że w HTGeRach paliwem są kule (wypełnione paliwem jądrowym), które pracują w złożu fluidalnym w reaktorze.

4. Chińskie firmy są zainteresowane przejęciem aktywów upadłej firmy Westinghouse Electric, co wzbudziło obawy Japoni i USA. Oba te kraje już rozpoczęły rozmowy na temat sposobu, dzięki któremu nie dojdzie do przejęcia technologi i infrastruktury strategicznej przez chińskie firmy.

5. Firma SIMIC zakończyła budowę 35 płyt, które posłużą do budowy ITER-a. Do zbudowania pozostało drugie tyle, każda z płyt waży prawie 10 ton. Płyty te będą przede wszystkim odpowiedzialne za utrzymanie przewodu przewodnika we właściwym miejscu. Przypomnę tylko, że pole magnetyczne ma mieć wartość 11,8 T, imponujący wynik.

 

PIC: world-nuclear-news.org

Advertisements