Let’s look at report from Fukushima Daiichi NPP, Bill Gates company and civil nuclear submarine. Enjoy!

 1. Hungary gets site licence for Paks II project.
  Now in Paks has works four VVER – 440 reactors [500 MWe each]. In addition, two VVER 1200 reactors are to be built there. Russians will finance 80% of the project.
 2. Russia starts to build MBIR vessel. The MBIR is working on fast neutron and MOX fuel reactor. Mainly cooled by sodium but it could testing lead, lead-bismuth and gas coolants.
 3. In South Korea NPP “Kori” 4th reactor has been shut down because of emergency situation in cooling system.
 4. Decommissioning process has started in German Biblis Nuclear Power Plant.

  “The approval for unit B also covers the further handling of irradiated fuel elements since, unlike unit A, unit B is not yet free of nuclear fuel. The campaign for the removal of nuclear fuel will begin this year.”

 5. Russia is developing the world’s first civilian nuclear submarine. It is planned to use it to search for minerals under the ice of the Arctic.
  The length of the submarine is 135.5 meters, width – 14.4 meters, speed – 12.6 knots, maximum immersion depth – 400 meters, crew – 40 people.
  ps. Earlier “Rubin” group has produced just a bit diffrent kind of submarines Typhoon 🙂.
 6. TerraPower and Chinese National Nuclear Corporation signed an agreement on further development of their cooperation. Terrapower plans to build a pilot nuclear power plant with 600MW. In their NPP will work traveling wave reactor.
 7. “The UK’s Office for Nuclear Regulation (ONR) has granted its first consent for the start of construction of a twin EPR nuclear power station at Hinkley Point C in Somerset, southwest England. “, as we can read on NucNet. It means construction of two powerfull EPR reactors and power up GB electric grid to 3300 MWe.
 8. Here is report from Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. It have been made very clearly and I think there is no reason to explain it.
 1. Węgry otrzymują licencję na projekt Paks II.
  Paks II to projekt budowy dwóch reaktorów WWER – 1200 [1150MWe każdy] w Węgierskiej elektrowni jądrowej Paks. Obecnie w elektrowni pracują 4 reaktory WWER – 440. Co ważniejsze, Rosjanie sfinansują 80% projektu.
  Ciekawostka: może ktoś zgadnie gdzie powędrowała obudowa ciśnieniowa reaktora, który miał znajdować się w Żarnowcu? 🙂
 2. MBIR to reaktor chłodzony ciekłym sodem pracujący na neutronach prędkich, który obecnie jest opracowywany przez Rosjan. Będzie to reaktor badawczy, zdolny do testowania jako chłodziwa ołowiu, mieszaniny ołowiu i bizmutu oraz gazu. Pracować będzie na MOXach.
 3. Reaktor czwarty w Południowo Koreańskiej elektrowni jądrowej “Kori” został zatrzymany na wskutek awarii jednego z systemów chłodzenia.
 4. Decommissioning (likwidacja) elektrowni jądrowej Biblis w Niemczech właśnie się rozpoczęła. Pracowały tam dwa reaktory, odpowiednio o mocach 1167 MWe i 1240 MWe. Do końca tego roku ma rozpocząć się akcja usuwania paliwa z reaktora B.
 5. Rosjanie rozwijają pierwszy na świecie cywilny okręt podwodny z napędem jądrowym. Okręt ma być wykorzystywany do poszukiwania minerałów pod lodami Arktyki.
  Długość okrętu ma być równa 135,5 m, szerokość 14,4 m, prędkość w zanurzeniu 12,6 węzłów (~23 km/h), maksymalne zanurzenie 400 m zaś załoga ma liczyć 40 osób. Biuro projektowe Rubin wcześniej zajmowało się troszkę innymi okrętami, oto Tajfun lub Акула jak kto woli. 🙂.
 6. Start-up Billa Gatesa podpisał z Chińczykami umowę o dalszej kooperacji. Terrapower bo tak nazywa się ten start-up planuję budowę reaktorów postępującej fali. Moc pierwszego pilotażowego reaktora ma być równa 600 MW, zaś moc komercyjnych reaktorów ma wynosić 1150 MW.
 7. Brytyjski dozór jądrowy wyraził zgodę na budowę elektrowni [Hinkley Point C] z dwoma reaktorami EPR [1650 MWe każdy]. Pokryją one zapotrzebowanie na około 6% energii produkowanej w Wielkiej Brytanii do roku 2060. Koszt tego obiektu to 4,5 roku programu 500+.
  Sfera marzeń: 4 reaktory EPR w Polsce.
 8. Raport od TEPCO. Raport zawiera plan, wyniki oraz wnioski nasuwające się z wpuszczenia robota z kamerą i dozymetrem do wnętrza obudowy bezpieczeństwa reaktora pierwszego.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

pic [Kori NPP]: http://www.businesskorea.co.kr/sites/default/files/field/image/hanbit%20nuclear%20power%20plant.jpg

Advertisements